Wzór regulaminu używania przenośnych komputerów i telefonów

Korzystanie z prywatnych telefonów komórkowych lub laptopów w celach służbowych jest dość częstą praktyką. Pamiętajmy jednak, że to wymaga spełnienia wielu obowiązków zarówno po stronie administratora danych osobowych, jak i pracownika. Jeden z nich dotyczy bezpieczeństwa danych osobowych, które są przetwarzane za pomocą urządzeń teleinformatycznych. W tym celu warto przygotować stosowny regulamin, w którym zawarte będą najważniejsze zasady postępowania. Przykładowy wzór publikujemy poniżej.

Wzór polecenia wykonywania przez pracowników pracy zdalnej

Wykonywanie swoich obowiązków służbowych poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jest podczas obowiązującego nadal stanu epidemii w Polsce bardzo częstym zjawiskiem. Dotyczy to również administracji publicznej – oczywiście, jeżeli jest to tylko możliwe ze względu na organizację pracy. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać w tym zakresie odpowiednią dokumentację, jak np. polecenie pracy zdalnej.

Lista kontrolna: Co powinno znaleźć się w rejestrach przetwarzania danych

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych to jedne z najważniejszych dokumentów, jakie musi opracować ADO. Ich prawidłowe uzupełnienie oraz systematyczne aktualizowanie pomoże wykazać administratorowi, że postępował zgodnie z zasadami zapisanymi w RODO. Dlatego warto zweryfikować, co dokładnie zawiera treść rejestrów.

Wzór klauzuli informacyjnej na potrzeby postępowania administracyjnego

Organy publiczne prowadzą postępowania administracyjne. Ne można jednak zapominać, że one również muszą spełniać zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, np. spełniać obowiązek informacyjny. Poniższy wzór klauzuli będzie w tym celu bardzo pomocny.

Raport z oceny skutków dla ochrony danych osobowych

Wiemy już, kiedy administrator danych osobowych placówki ochrony zdrowia powinien przygotować ocenę skutków dla ochrony danych. Jednak warto, aby przeprowadzenie takiej procedury, np. na wypadek kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można było wykazać. Pomocny jest w tym zakresie raport z oceny skutków ochrony danych. Poniżej przedstawiamy przykładowy dokument.