Wizerunek w nauczaniu zdalnym

Czy uczeń powinien mieć uruchomioną kamerę przez cały okres lekcji prowadzonej na odległość? Czy nauczyciel musi ukazywać swój wizerunek na posiedzeniu rady pedagogicznej? Odpowiedź na te pytania w wideoporadzie.

Wideoporada: Współpraca z organem nadzorczym wg RODO

Dowiedz się, jak RODO odnosi się do współpracy administratora danych osobowych z organem nadzorczym. W jakich przypadkach ta współpraca jest konieczna?

Wideoporada: SIP a RODO

Społeczny inspektor pracy zgodnie z przepisami powinien mieć zapewniony dostęp do informacji, które pozwolą mu wykonywać swoje kompetencje. Ale czy ten dostęp jest nieograniczony?

Wideoporada: RODO a nowe zamówienia publiczne

Sprawdź, jakie rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych przewidziano w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych.

Wideoporada: Jeden IOD u administratora i w organizacji związkowej

Czy inspektor ochrony danych może pełnić swoją funkcję w zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej? A może generuje to konflikt interesów?

Wideoporada: IOD - jak zakończyć współpracę z administratorem

Inspektor ochrony danych jest związany z administratorem umową cywilnoprawną a rzadziej umową o pracę. W wideoporadzie dowiesz się, jak zakończyć taką współpracę z inicjatywy IOD.

Wideoporada: Czy można żądać informacji o szczepieniu pracownika przeciwko COVID-19

Informacje o stanie zdrowia to dane wrażliwe, które wymagają szczególnej ochrony. Sprawdź, czy możliwe jest takie przetwarzanie bez naruszenia surowych wymogów RODO.

Przegląd orzecznictwa lipiec-wrzesień (część II)

W drugiej części nagrania analizujemy niedawny wyrok sądu dotyczący udostępniania numeru IP.

Przegląd orzecznictwa lipiec-wrzesień (część I)

Poznaj najnowsze orzeczenia i decyzje Prezesa UODO - tym razem z okresu od lipca do września 2021 r.

Analiza ryzyka (metodologia)

Prezentujemy webinarium, w którym nasz ekspert Piotr Glen wyjaśnia, jaką metodologię analizy ryzyka powinien przyjąć administrator.