Status PKZP w kontekście RODO

Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe są specyficznymi podmiotami działającymi obok pracodawców. Jaki jest ich status w kontekście RODO?

Przekazanie podania właściwemu organowi w kontekście RODO

Jak postąpić z podaniem złożonym do niewłaściwego organu? Czy jego przekazanie jest zgodne z RODO?

Podstawy przetwarzania danych w PKZP

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa to specyficzny twór funkcjonujący przy pracodawcy. Sprawdź, na jakiej podstawie przetwarza dane osobowe?

Monitoring w pomieszczeniach socjalnych

Nie w każdym pomieszczeniu można zainstalować kamery monitoringu. Zakaz dotyczy pomieszczeń socjalnych, ale nie jest on bezwzględny.

Lista obecności a RODO

Lista obecności to powszechnie stosowane narzędzie w relacjach pracodawca - pracownik. Jak zapewnić jej zgodność z przepisami o ochronie danych?

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Czego spodziewać się podczas takiej kontroli? Jakie środki przysługują kontrolowanemu? Tego nauczysz się, oglądając szkolenie.

IOD w spółce komunalnej

Sprawdź, czy spółka komunalna ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Dokumentowanie prawa do świadczeń z ZFŚS

Administrowanie funduszem socjalnym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych beneficjentów funduszu. Sprawdź, jak dokumentować ich prawo do świadczeń, nie naruszając ochrony danych osobowych.

Dane osobowe w chmurze

W okresie, gdy w wielu firmach organizowana jest praca zdalna, częściej korzysta się z narzędzi typu chmura. Dowiedz się, jakie warunki w zakresie przetwarzania danych należy w związku z tym spełnić.

Czy IOD musi przeprowadzać audyt wewnętrzny

Obowiązkiem inspektora ochrony danych jest monitorowanie przestrzegania RODO w organizacji. Sprawdź czy w ramach tego zadania konieczne jest przeprowadzanie audytu wewnętrznego.