Zmiany w Kodeksie pracy w kontekście RODO

Jakie zmiany w Kodeksie pracy przewiduje nowa ustawa wdrażająca RODO? Obejrzyj wideoszkolenie.

Powierzanie przetwarzania danych a ich udostępnienie - różnice i dokumentowanie

Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi może nastąpić w drodze powierzenia ich przetwarzania albo poprzez ich udostępnienie. Wybór właściwej formy przekazania zależy głównie od statusu podmiotu, któremu mają zostać przekazane, w tym jego relacji względem podmiotu przekazującego. Sprawdź, jak rozróżnić powierzenie przetwarzania danych od ich udostępnienia, a także, jak udokumentować obydwie czynności.

Ochrona danych osobowych w ramach ZFŚS

Tzw. ustawa wdrażająca RODO przewiduje nowe rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Zobacz, jakie nowości przewidział ustawodawca.

Nowości w zakresie przetwarzania danych w zamówieniach publicznych

Zmiany nie ominęły też Prawa zamówień publicznych. Nic dziwnego, mając na względzie to, że postępowanie to wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, głównie osób fizycznych reprezentujących wykonawców.

Kiedy powołanie IOD jest obowiązkowe, a kiedy uzasadnione?

W ściśle określonych przypadkach administrator danych osobowych ma prawnych obowiązek zgłoszenia inspektora ochrony danych. Czasami jednak, choć na administratorze taki obowiązek nie spoczywa, to jednak warto, aby z uwagi na charakter swojej działalności rozważył on wyznaczenie inspektora. Sprawdź kiedy musisz, a kiedy powinieneś rozważyć wyznaczenie IOD.

Jak zrealizować obowiązek informacyjny?

W szkoleniu przedstawiono, jak należy zrealizować obowiązek informacyjny w dwóch wariantach - zarówno na podstawie art. 13 jak i art. 14 RODO, w szczególności jakie dane podać osobie, wobec której należy zrealizować ten obowiązek. Nagranie zrealizowano 28 września 2018 r.

Czy z radcą prawnym należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

Radca prawny Agnieszka Sztuwe, specjalistka z zakresu RODO wyjaśnia, czy w związku ze świadczeniem usług prawnych przez radcę prawnego lub adwokata zachodzi konieczność zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych.