Wzór upoważnienia do przetwarzania danych w systemach IT

O tym, jakim pracownikom jednostki należy udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, decyduje administrator danych osobowych danego podmiotu. Niewątpliwie wśród osób tych mogą być np. informatycy w urzędzie, którzy mają dostęp do danych w systemach informatycznych. Sprawdź, jak można przygotować na tę okoliczność stosowny dokument upoważnienia.

Wzór porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi

Przepisy o ochronie danych osobowych dopuszczają możliwość współadministrowania danymi. Jednak potrzebne jest do tego przygotowanie specjalnej umowy, która regulowałaby zakres współpracy między administratorami. W tym celu niezbędny będzie poniższy wzór dokumentu.

Wyciąg z regulaminu zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych

Każdy administrator danych osobowych odpowiada za przygotowanie rzetelnej oceny ryzyka przetwarzania danych w podmiocie. Istotne jest, aby w jednostce wprowadzony był regulamin zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych, dzięki czemu nie będzie miejsca na ewentualne wątpliwości czy pytania dotyczące właściwego postępowania. W ten sposób zachowana zostanie również ciągłość procedury niezależnie od zmiany osoby pełniącej funkcję ADO.

Klauzula zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Sprawdź, w jaki sposób poprawnie należy przetwarzać dane osobowe przekazywane do państwa spoza obszaru Unii Europejskiej. Wykorzystaj poniższy wzór klauzuli zgody i uniknij niepotrzebnych błędów, a tym samym zarzutów organów kontrolnych.

Informacja o wprowadzeniu monitorowania poczty elektronicznej dla pracowników

Pracodawca ma prawo prowadzić monitoring nie tylko wizyjny, ale również monitoring prowadzonej przez pracownika korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy czym pracownik musi zostać poinformowany o tym fakcie. Pomocny w tym celu może być poniższy wzór.