Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Sprawdź, jak prawidłowo przygotować klauzulę informacyjną, tak aby była ona przejrzysta i czytelna. Poniżej przedstawiony jest wzór dotyczący zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Oczywiście może ona być zmodyfikowana w zależności od potrzeb.

Wzór klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zapoznaj się ze wzorem kolejnej klauzuli informacyjnej, która odnosi się do przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Wykorzystaj ten dokument i miej pewność, że został on prawidłowo przygotowany.

Standardowe klauzule umowne – część 2

Poniżej przedstawiamy drugą część wzoru umowy powierzenia zawierającego standardowe klauzule umowne. Zawarte są w nim postanowienia dotyczące m.in. zasad międzynarodowego przekazywania danych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych, naruszenia umowy i rozwiązania umowy, jak również wykaz środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Skarga na decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli strona postępowania jest niezadowolona z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wówczas może dążyć do weryfikacji treści decyzji i ją zaskarżyć. W tej sytuacji należy złożyć skargę do sądu administracyjnego. Poniżej przedstawiamy wzór pisma.