Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w szkole

Placówka oświatowa ma obowiązek prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wynika to z konieczności ochrony sygnalistów. Co istotne, dokumentować wpisy w rejestrze należy już od momentu zgłoszenia danego naruszenia. Oto przykładowy formularz rejestru zgłoszeń wewnętrznych gotowy do użycia.

Procedura tworzenia kopii zapasowych dla placówek leczniczych

Centrum e-Zdrowia przygotowało rekomendacje dla podmiotów leczniczych zawierające zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Jedna z nich dotyczy wykonywania kopii zapasowych. Poniższy dokument zawiera najważniejsze aspekty w tym zakresie.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pracodawca ma prawo pozyskiwać od kandydata do pracy określone przepisami dane osobowe. W tym celu posługuje się gotowymi formularzami – kwestionariuszami osobowymi. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór takiego dokumentu.

Klauzula informacyjna w związku z nadawaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możliwe jest nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, który przyjechał do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. Podczas tej procedury konieczne jest przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy, a to z kolei oznacza konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego. Do tego przyda się poniższy wzór klauzuli informacyjnej.

Procedura ciągłości pracy systemów informatycznych

Cyberbezpieczeństwo nabrało w ostatnim czasie szczególnego znaczenia. Bardzo istotne jest to, aby każdy administratora danych osobowych przygotował się na potencjalne cyberataki. Jednym ze sposobów jest opracowanie procedury ciągłości pracy systemów informatycznych. Poniżej przedstawiony jest przykładowy wzór dokumentu.

Przykładowa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

W każdym podmiocie powinna znajdować się szczegółowo opracowana i uaktualniania polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Dokument ten określa zarówno zakres przetwarzanych danych w danej organizacji, jak również ich cel i zasady bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiony został przykładowy dokument.

Wzór przykładowej klauzuli informacyjnej dla sygnalisty

Przepisy dotyczące sygnalisty wzbudziły spore zamieszanie w związku z nowymi wyzwaniami, jakie to nowe stanowisko przynosi. Dotyczy to również obszaru ochrony danych osobowych, a dokładnie obowiązku informacyjnego.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych nie ma obowiązku przygotowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe. Przy czym warto jednak pokusić się o sporządzenie takiego dokumentu, chociażby ze względu na większe bezpieczeństwo dla podmiotu. Sprawdź najważniejsze zapisy, jakie mogą znaleźć się we wzorcowej instrukcji zarządzania systemem IT. 

Regulamin używania przenośnych komputerów i telefonów

Korzystanie ze służbowych komputerów czy telefonów komórkowych to w dzisiejszych czasach bardzo częsta praktyka. Nie możemy jednak zapominać, iż wykonywanie pracy na tego rodzaju urządzeniach wiąże się z przetwarzaniem danych. To z kolei zmusza administratora danych do zachowania zasad bezpieczeństwa. Bardzo pomocny na tę okolicznośc będzie przedstawiony poniżej regulamin.

Przykładowe treści informacji o plikach cookies

Właściciele stron WWW są zobowiązani do tego, aby przekazywać użytkownikom informacje o tym, czego dotyczą pliki cookies. Poniżej przedstawione zostały dwie przykładowe wersje takich właśnie informacji. W zależności od potrzeb można je wykorzystać w pełni lub zmodyfikować.