Wyciąg z regulaminu zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych

Każdy administrator danych osobowych odpowiada za przygotowanie rzetelnej oceny ryzyka przetwarzania danych w podmiocie. Istotne jest, aby w jednostce wprowadzony był regulamin zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych, dzięki czemu nie będzie miejsca na ewentualne wątpliwości czy pytania dotyczące właściwego postępowania. W ten sposób zachowana zostanie również ciągłość procedury niezależnie od zmiany osoby pełniącej funkcję ADO.

Klauzula zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Sprawdź, w jaki sposób poprawnie należy przetwarzać dane osobowe przekazywane do państwa spoza obszaru Unii Europejskiej. Wykorzystaj poniższy wzór klauzuli zgody i uniknij niepotrzebnych błędów, a tym samym zarzutów organów kontrolnych.

Informacja o wprowadzeniu monitorowania poczty elektronicznej dla pracowników

Pracodawca ma prawo prowadzić monitoring nie tylko wizyjny, ale również monitoring prowadzonej przez pracownika korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy czym pracownik musi zostać poinformowany o tym fakcie. Pomocny w tym celu może być poniższy wzór.

Wzór klauzuli informacyjnej syndyka w postępowaniu upadłościowym

RODO nakłada spełnienie obowiązku informacyjnego. Dotyczy to również postępowania upadłościowego. Sprawdź, co powinna zawierać dobrze przygotowana klauzula informacyjna przez syndyka masy upadłościowej. Pomocny może okazać się poniższy wzór przygotowany przez ekspertów.

Rejestr realizacji żądań podmiotu danych – sprawdź wzór dokumentu

Realizując żądania sprostowania, uzupełnienia danych osobowych czy też ograniczenia ich przetwarzania, administrator musi poinformować o nich podmioty, którym te dane były przekazywane. Niewykonanie tego obowiązku może narazić ADO na konsekwencje. Poza tym nie można zapominać o wpisaniu żądań podmiotów danych w rejestrze realizacji praw podmiotów danych. W ten sposób administrator postąpi zgodnie z regułą rozliczalności.