Usunięcie danych osobowych na żądanie – instrukcja krok po kroku

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad RODO administrator danych osobowych może przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Jeśli zatem przestanie istnieć cel przetwarzania danych osobowych, wówczas administrator powinien usunąć dane, dokonać ich anonimizacji. W niektórych przypadkach usunięcie danych może nastąpić na żądanie. Sprawdź, jak wykonać taką procedurę.

Klauzula zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Co zawrzeć w klauzuli zgody, gdy chcemy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego? Jakie konkretnie zapisy powinny znaleźć się w dokumencie, aby był on sformułowany w sposób jasny i precyzyjny? Oto przykładowa klauzula zgody, która może być pomocna w pracy administratora danych osobowych.