Zarządzenie w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych (RODO i DODO)

Przepisy pozwalają na wspólne powołanie inspektora ochrony danych do wykonywania czynności objętych unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ale też dyrektywą DODO - dotyczącą ścigania czynów zabronionych. Sprawdź poniższy wzór przygotowany przez ekspertów.

Wzór regulaminu nauczania online w placówkach oświatowych

Nauczanie zdalne to niekiedy jedyna forma nauki w szkole. Wynika ona z obecnych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2. Jednak dyrektorzy placówek powinni pamiętać o przygotowaniu odpowiedniego regulaminu, w którym określone byłyby zasady edukacji online. Pomocny w tym będzie poniższy wzór.

Przykładowy regulamin funkcjonowania inspektora ochrony danych

Do celów dowodowych oraz przejrzystości działania każdoczesnego inspektora danych osobowych w jednostce warto przygotować regulamin funkcjonowania IOD. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych nieporozumień i komplikacji oraz zyskamy argumenty potrzebne do wykazania prawidłowego wypełniania obowiązków podczas kontroli UODO.

Lista kontrolna: Jakie obszary podlegają sprawdzeniu w trakcie audytu

Obowiązkiem każdego inspektora ochrony danych jest monitorowanie przestrzegania RODO. W ramach tego zadania IOD musi też przeprowadzać audyty w organizacji. Warto w związku z tym ustalić, jakie obszary wymagają sprawdzenia. Skorzystaj w tym celu z gotowej checklisty.

Lista kontrolna − czym się kierować przy wyborze audytora

Mimo iż inspektor ochrony danych oraz audytor posiadają inny zakres obowiązków oraz inne kompetencje, to jednak mają kilka cech wspólnych. Jedną z nich jest bezpośrednie podleganie kierownikowi jednostki. W swojej codziennej pracy IOD oraz audytor powinni razem współpracować z poszanowaniem niezależności każdego z nich. Jednak najpierw warto byłoby dokonać właściwego wyboru audytora. W tym celu pomocna będzie poniższa cheklista. 

Poznaj wzór instrukcji alarmowej niezbędny dla każdego ADO

Administrator danych osobowych odpowiada za naruszenia ochrony danych występujące w jego podmiocie. Powinien podejmować czynności mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia naruszenia ochrony danych. Dlatego też warto przygotować instrukcję, w której scharakteryzowane zostaną potencjalne zagrożenia w danej jednostce, zasady postępowania w przypadku wystąpienia incydentu, oraz przekazać tę instrukcję pracownikom do zapoznania się z jej treścią.

Instrukcja nagrywania, transmitowania oraz udostępniania obrad rady gminy

Obecnie każda sesja rady gminy musi być transmitowana za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk. Następnie nagranie obrad powinno być udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z nagrywaniem dochodzi do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób uwiecznionych na nagraniach. To zaś oznacza konieczność spełnienia wymogów RODO. Pomoże w tym prezentowana instrukcja, którą można zastosować także w radzie powiatu i sejmiku województwa.