Zasady ochrony danych w ramach ZFŚS według UODOD

W związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnym dochodzi do przetwarzania danych osobowych beneficjentów, w tym danych wrażliwych. Wszak administrator ZFŚS musi zweryfikować sytuację życiową, rodzinną i materialną beneficjentów. Sprawdź, co w tej kwestii radzi UODO.

Wzór ewidencji upoważnień do przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego

W zakresie monitoringu wizyjnego w podmiocie istnieje wiele obowiązków, które musi spełnić administrator danych osobowych na podstawie RODO. Począwszy od spełnienia obowiązku informacyjnego aż po przygotowanie dla pracowników upoważnień do przetwarzania danych podczas monitoringu. Pamiętajmy bowiem, że upoważnienie należy ewidencjonować. Pomocny w tym będzie poniższy wzór. 

W jaki sposób należy zrealizować obowiązek informacyjny warstwami

PROBLEM Problematyczny w wykonaniu obowiązku informacyjnego jest bardzo szeroki zakres informacji, jakie powinny być przekazane podmiotowi danych. Z drugiej strony administrator musi przekazywać te informacje w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Jak pogodzić te wymogi? Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z tzw. warstwowego przekazywania informacji. Na czym to dokładnie polega?

Umowa powierzenia z firmą serwisującą – jakie zapisy zastosować

PROBLEM Jak zawrzeć umowę powierzenia na wykonywanie okresowych przeglądów ksera, ploterów, drukarek przez firmę zewnętrzną na jednorazowe zlecenia (nie ma stałej umowy na serwis)? Serwis przeważnie jest wykonywany na miejscu. Proszę o podanie rozwiązania.

Sprawdź, jak długo przechowywać dane z naboru w Biuletynie Informacji Publicznej

PROBLEM Informacje o naborze na wolne stanowiska w urzędzie oraz o kandydatach do pracy publikowane są w BIP. Czy istnieje termin, w jakim te informacje muszą powinny być przechowywane? 

Skrzynka pocztowa zwolnionego urzędnika: jak możemy ją wykorzystać w zgodzie z RODO

Rotacja w kadrach wiąże się z koniecznością rozliczenia działalności byłego urzędnika również w zakresie przydzielonego mu adresu poczty elektronicznej. Ustalenie prawa pracodawcy do czasowego używania adresu e-mail byłego pracownika nie wyczerpuje jednak całej problematyki związanej z przestrzeganiem zapisów RODO.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Przepisy rozporządzenia unijnego RODO wskazują, że za naruszenie ochrony danych spowodowane przez pracownika, tenże pracownik ponosi odpowiedzialność. Grozą mu bowiem kary. Jedną z nich jest dokonanie przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Poniżej publikujemy przykładowy wzór takiego dokumentu. 

Lista obecności pracowników – jak zapewnić jej zgodność z RODO

PROBLEM W naszym urzędzie stosujemy tradycyjne listy obecności pracowników. Dowiedz się, jak zapewnić, by stosowanie tych list było zgodne z RODO. Dostęp do tego narzędzia ma wielu pracowników, a co za tym idzie − zyskują wgląd nie tylko w swoje dane osobowe. Czy to dopuszczalne? Jakie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzić w związku z listami obecności?