Transfer danych pomiędzy wydziałami urzędu – jak przesyłać dane prawidłowo

PROBLEM Czy pomiędzy wydziałami urzędy miasta może dojść do przekazania między sobą danych i decyzji dotyczącej petenta, która została wydana 5 lat temu? Czy wydział powinien zwrócić się do tej osoby o zgodę na przetwarzanie i przekazanie jego danych drugiemu wydziałowi, w celu toczącego się postępowania w stosunku do tej osoby?

Sprawdź, jak zabezpieczyć dane, gdy wysyłasz pasek z wypłaty emailem

PROBLEM Dział płac zbiera adresy mailowe pracownikówdo wysyłania „pasków” z wynagrodzeniem. Czy wiadomości przesyłane do pracowników powinnybyć zaszyfrowane a hasło wysyłane np. SMS na telefon? Kontrola z ISO zarzuciła mi, że dane z pasków nie są zabezpieczone wysyłając zwykłym mailem.

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – instrukcja

Konsekwencją przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia w jej następstwie uchybień może być wszczęcie postepowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Prowadzi je Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może ono zakończyć się nakazaniem usunięcia uchybień, ale także bardzo wysoką karą finansową. Od rozstrzygnięcia Prezesa UODO przysługuje jednak skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sprawdź, jak przebiega postępowanie w sprawie naruszenia.

Obowiązek informacyjny przy monitoringu wizyjnym jak go realizować

PROBLEM Starostwo stosuje monitoring wizyjny na korytarzach budynku w celach bezpieczeństwa. Czy w klauzuli informacyjnej o stosowaniu monitoringu wizyjnego administrator powinien się powołać na art. 6, ust 1, lit.f) czy c), a może e) RODO?

Lista kontrolna: Czym się kierować przy wyborze audytora

Audyt zgodności z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych RODO jest potrzebnym narzędziem do weryfikacji, czy wszystkie procedury w podmiocie zostały wdrożę i są faktycznie realizowane. Często jednostki korzystają w tym celu z pomocy z firm zewnętrznych. Sprawdź, jak wybrać audytora, aby jego doświadczenie i profesjonalizm okazały się realne w praktyce.