Kontrola z UODO – jakie uprawnienia ma kontrolujący

PROBLEM Nasz jednostka spodziewa się kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Jakich działań można spodziewać się u kontrolujących osób., jakie czynności mogą one wykonywać.  

Kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej – czy potrzebne upoważnienie do przetwarzania danych

PROBLEM Pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej przystąpili do kontroli w urzędzie miasta. Czy należy wydać im upoważnienie do przetwarzania danych?

Jawność postępowania rekrutacyjnego jest jedną z istotnych kwestii dla administracji samorządowej

Brak wdrożonych odpowiednich procedur, problemy z udostepnianiem informacji publicznych, ale również ujawnianie informacj o kandydatach do pracy, którzy zgłosili się do naboru. To tylko niektóre z wyzwań, z jakimi na codzień zmagają się podmioty publiczne. Więcej na ten temat można przeczytać w jednym z ostatnich wywiadów z dr Edytą Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy inspektor ochrony danych może skorzystać ze zwolnienia od VAT

PROBLEM Wejście w życie unijnego rozporządzenia RODO wywołało spore zamieszanie nie tylko pod kątem stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ale również w zakresie wywiązywania się z obowiązków względem fiskusa, w tym nałożonych przez ustawę o VAT. Problematyczne stało się zwłaszcza stosowanie zwolnień w tym podatku przez inspektorów ochrony danych.Czy IOD może skorzystać z takiego zwolnienia?