NR 04

Rozpatrzenie podania petenta – czy potrzebna jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROBLEM Do naszego wydziału trafia bardzo dużo podań i wniosków od obywateli.Czy w przypadku otrzymana każdego pisma muszę przedstawić petentowi zapytanie o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych? A może wystarczy jedynie, gdy autor podania w chwili jego składania do urzędu zapozna się z klauzulą informacyjną?

NR 03

W jaki sposób IOD monitoruje przestrzeganie RODO

Monitorowanie przestrzegania RODO, krajowych przepisów i polityk obowiązujących u administratora to jedno z kluczowych zadań, jakie musi wykonywać inspektor ochrony danych. Dowiedz się, na czym w praktyce polega ten obowiązek i jak go spełniać.

Udostępnienie informacji publicznej a RODO – poznaj zasady postępowania

PROBLEM Do naszego urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie dokumentu urzędowego złożonego przez pracownika podczas rekrutacji na stanowisko urzędnicze. Dokument ten zawiera jego dane osobowe. Czy w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dopuszczalne jest ujawnianie danych osobowych zawartych w takim dokumencie w trybie dostępu do informacji publicznej?

Poznaj zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD w podmiotach publicznych

Problem Jestem inspektorem ochrony danych w dużej jednostce samorządowej.Jednym z moich obowiązków jest wydawanie rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych. Podobne kompetencje może mieć również audytor. Co zrobić, abyśmy nie przeszkadzali sobie w pracy?

NR 02

Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych – co należy wskazać w piśmie

Problem: Chcemy przygotować się na sytuację, w której doszłoby do naruszenia danych osobowych w naszej jednostce. Jak wówczas należy przygotować zawiadomienie o naruszeniu, co powinno zawierać takie pismo. Czy taki sam dokument wysyłamy do Prezesa UODO i ewentualnie do osoby, której dane zostały naruszone?

Samo przekreślenie zdjęcia nie wystarczy, aby trwale usunąć dane osobowe

PROBLEM Jeden z petentów zażądał usunięcia swoich danych osobowych z akt w naszej jednostce. Czy wystarczy przekreślić zdjęcie z kserokopii dowodu osobistego, czy też trzeba dany dokument wypiąć i zniszczyć?

NR 01

Uwaga na obowiązek informacyjny wobec uczestników imprezy otwartej

PROBLEM W jaki sposób należy wykonać obowiązek informacyjny w przypadku organizacji imprez otwartych i fotografowania lub filmowania osób biorących w nich udział? Pozyskane w ten sposób zdjęcia lub filmy są umieszczane w Internecie. Czy potrzebna jest zgoda wszystkich uczestników?