Wzór decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej

Przepisy jasno wskazują, kiedy podmiot musi udzielić wnioskującemu informacji publicznej. Niekiedy jednak nawet jeśli mamy do czynienia z informacją publiczną, to nie można jej ujawnić. Wówczas organ musi wydać decyzję odmowną. Sprawdź, w jaki sposób należy przygotować taki dokument.

Windykacja należności w jednostce publicznej – na jakiej podstawie

PROBLEM Jednostka samorządu terytorialnego zarządza nieruchomościami miejskimi. W przypadku gdy najemca nie uiszcza opłat za czynsz, podejmowane są działania windykacyjne. Czy w takiej sytuacji za podstawę przetwarzania danych osobowych w związku z tymi działaniami można uznać przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO?

Transfer danych do Wielkiej Brytanii po brexicie

Maksymalnie do 1 lipca 2021 r. potrwa okres przejściowy na przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii. W tym okresie nie będzie konieczne spełnianie dodatkowych warunków związanych z transferem danych do państw trzecich.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – czy jest obowiązkowy

PROBLEM Podmioty realizujące zadania publiczne mają obowiązek wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. System obejmuje nie tylko ochronę danych osobowych, ale także inne informacje wymagające ochrony, m.in. informacje niejawne. Kogo konkretnie dotyczy ten obowiązek? Na czym on polega? Z jakimi dodatkowymi zadaniami się wiąże?

Polska wersja wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci gotowa

Wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych. Taki cel mają przyjęte podczas 40. posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy „Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym”.

Podsłuchiwanie urzędników przez aplikacje internetowe – czy to możliwe

Nowe technologie współdziałające z rejestratorem dźwięku umożliwiają niekiedy nagrywanie rozmów, czasem również w sytuacjach, gdy nie jesteśmy tego świadomi. Możliwość taka wynika zarówno ze źle wygenerowanych ustawień, jak i z działań bezprawnych, które trudno w praktyce udowodnić.

Ochrona danych osobowych a nowe Prawo zamówień publicznych

PROBLEM Nowa ustawa zawiera aż 623 przepisy, jednak jedynie kilka z nich traktuje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Co zawierają nowe regulacje?