Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej za naruszenie ochrony danych przez pracownika

Pracodawca będący jednocześnie administratorem danych osobowych danego podmiotu ma prawo wymierzyć kare dla pracownika, gdy ten dopuści się naruszenia ochrony danych. Rodzaj kary jest zależny m.in. od stopnia przewinienia. Poniżej prezentujemy wzór zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej.

Za co została nałożona pierwsza kara w sektorze publicznym

Prezes UODO nałożył na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego karę pieniężną w wysokości 40.000 złotych za nieprzestrzeganie RODO. Kara ta ma m.in. funkcję prewencyjną, czyli powinna skutecznie zniechęcać do naruszania prawa ochrony danych osobowych zarówno adresata decyzji, jak również innych administratorów. Z decyzji możemy dowiedzieć się w jaki sposób PUODO podchodzi do kwestii przetwarzania danych w samorządach.

Wyrok sądu w sprawie skargi na decyzję PUODO

Firmy, które pozyskują m.in. dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą, z ogólnodostępnych rejestrów publicznych (np. KRS, CEIDG, REGON) oraz zajmują się analizowaniem, interpretowaniem, a następnie udostępnianiem tych informacji klientom, musi spełnić obowiązek informacyjny wobec tych osób. A zatem powinny przekazać informacje bezpośrednio osobie, której dane dotyczą. 

Tabela stanowisk urzędników służby cywilnej nadal bez IOD

Nieuwzględnienie „inspektora ochrony danych” w tabeli stanowisk urzędniczych służby cywilnej utrudnia wywiązanie się z obowiązku ochrony danych osobowych. Takie stanowisko zajął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Sprawdź, jakie są metody i techniki anonimizacji danych osobowych

Animizacja danych osobowych jest jednym z wymogów zawartych w przepisach rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych – RODO. Za jej prawidłowe wykonanie odpowiada administrator. Sprawdź, jakie istnieje najlepsze metody oraz techniki tego procesu, aby móc wykazać  się podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Listy płac jako dokumenty potwierdzające księgowanie – czy zgodne z RODO

PROBLEM Wśród pracowników przyjęły się zwyczajowo różne rozwiązania. Dotyczy to m.in. rozwiązań przyjętych w księgowości. Jednym z nim jest podpinanie list płac pod dokument PK. Czy takie rozwiązanie nie prowadzi do naruszenia ochrony danych osobowych?

Lista kontrolna: Jak dokumentować czynności przetwarzania danych

Administrator danych osobowych jednostki musi wykazać podczas kontroli UODO prawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z RODO. Jednym z nich jest dokumentowanie wszystkich czynności przetwarzania danych, jakie występują w podmiocie. Poniższa lista kontrolna pozwoli zweryfikować, czy ADO poprawnie spełnia ten wymóg.