WYDANIE ONLINE

Początek roku szkolnego 2021/2022 to kolejne wyzwania przed dyrektorami placówek oświatowych. Część z nich dotyczy ochrony danych osobowych uczniów, nauczycieli i rodziców. Z niektórymi zmagaliśmy się już w poprzednich latach, a niektóre są zupełną nowością. Dlatego też przedstawiamy zbiór najistotniejszych kwestii zebranych w formie pytań i odpowiedzi.

czytaj więcej »

PROBLEM Dom pomocy społecznej ma podpisaną umowę z przychodnią medyczną POZ. Ta przychodnia zleca innej przychodni przeprowadzenie dodatkowej rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców DPS. Z uwagi na stan zdrowia mieszkańców rehabilitanci przeprowadzają zabiegi rehabilitacyjne w siedzibie DPS. Czy z przychodnią, która kieruje rehabilitantów, DPS powinien zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Warto wspierać inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji i chronić ich niezależność. Kluczowe w tej pracy jest właściwe rozumienie roli inspektora i zapewnienie mu odpowiednich warunków funkcjonowania i gwarancji niezależności. Czy w przyszłości czeka nas jednak większa specjalizacja wśród inspektorów?

czytaj więcej »

PROBLEM Jaką podstawę prawną podać w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez jednostkę?

czytaj więcej »

PROBLEM Proszę o podanie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

PROBLEM „Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładem zastosowania pseudonimizacji w placówce medycznej będzie nadanie przez placówkę numeru każdemu pacjentowi w celu przekazywania informacji o pacjencie czy też wywoływania go do gabinetu lekarskiego. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

PROBLEM Jedna z osób pracujących w naszej firmie (lekarz na kontrakcie) wysłała do prezesa firmy e-mail, w którym dość nieładnie wyraża się o innych osobach, również pracujących w tej samej firmie. E-mail był wysłany ze skrzynki służbowej tego lekarza na skrzynkę służbową prezesa. Prezes chciałby odpowiedzieć na tego maila, załączając kopie do wiadomości innych pracowników – m.in. do tych, o których ta osoba pisała, bądź na których zdanie czy opinię powołała się w mailu. Czy postępując w ten sposób, łamie się przepisy o ochronie danych osobowych, np. tajemnicę korespondencji?

czytaj więcej »

PROBLEM Jak zabezpieczyć podmiot przed działaniami własnych pracowników, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel