WYDANIE ONLINE

Jakiś czas temu Unia Europejska postanowiła zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa na terenie państw członkowskich. W tym celu przygotowała dwa akty prawne dotyczące tej tematyki – tzw. Cybersecurity Act oraz dyrektywę NIS, czyli dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej. Na tej podstawie w krajowych przepisach wyróżnia się tzw. dostawców usług cyfrowych.

czytaj więcej »

PROBLEM Czy w przypadku każdego incydentu naruszenia danych osobowych w podmiocie konieczne jest zgłoszenie tego faktu do PUODO?

czytaj więcej »

PROBLEM Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wysłał decyzję klientowi Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru. Do nadawcy nie wróciła zwrotka. Klient twierdzi, że nie otrzymał decyzji i zwrócił się o duplikat. Poczta utrzymuje, iż zapisane jest w systemie, że przesyłkę dostarczyła i w związku z COVID-19 klient nie musiał osobiście podpisywać zwrotki, mógł potwierdzić listonosz. Jednak ZON nie otrzymał zwrotki, dwa razy reklamował sprawę i dalej nic. Czy w takim przypadku naruszenie powinien zgłosić ZON, czy Poczta, która nie ma dowodu na dostarczenie poza zapisem w systemie?

czytaj więcej »

PROBLEM Nasza firma przechowuje dane w chmurze poprzez firmę zagraniczną. Czy to znaczy, iż nie możemy przekazywać tych danych?

czytaj więcej »

Jeżeli strona postępowania jest niezadowolona z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wówczas może dążyć do weryfikacji treści decyzji i ją zaskarżyć. W tej sytuacji należy złożyć skargę do sądu administracyjnego. Poniżej przedstawiamy wzór pisma.

czytaj więcej »

Poniżej przedstawiamy drugą część wzoru umowy powierzenia zawierającego standardowe klauzule umowne. Zawarte są w nim postanowienia dotyczące m.in. zasad międzynarodowego przekazywania danych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych, naruszenia umowy i rozwiązania umowy, jak również wykaz środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych.

czytaj więcej »

wiper-pixel