WYDANIE ONLINE

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki weryfikacji stanu wdrożenia RODO w urzędach. Kontrola co prawda dotyczyła podmiotów, które w najszerszym zakresie dokonują przetwarzania danych osobowych, takich jak urzędy wojewódzkie  czy też urzędy gmin/miast większych miejscowości, jednak możemy z niej wyciągnąć wnioski również dla mniejszych miejscowości. Warto zatem wiedzieć, na jakie ewentualne niedopatrzenia zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

PROBLEM W czasie zdalnego nauczania pojawiło się wiele problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczniów i nauczycieli. Na co zwrócić szczególną uwagę?

czytaj więcej »

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych to jedne z najważniejszych dokumentów, jakie musi opracować ADO. Ich prawidłowe uzupełnienie oraz systematyczne aktualizowanie pomoże wykazać administratorowi, że postępował zgodnie z zasadami zapisanymi w RODO. Dlatego warto zweryfikować, co dokładnie zawiera treść rejestrów.

czytaj więcej »

Wykonywanie swoich obowiązków służbowych poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jest podczas obowiązującego nadal stanu epidemii w Polsce bardzo częstym zjawiskiem. Dotyczy to również administracji publicznej – oczywiście, jeżeli jest to tylko możliwe ze względu na organizację pracy. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać w tym zakresie odpowiednią dokumentację, jak np. polecenie pracy zdalnej.

czytaj więcej »

Korzystanie z prywatnych telefonów komórkowych lub laptopów w celach służbowych jest dość częstą praktyką. Pamiętajmy jednak, że to wymaga spełnienia wielu obowiązków zarówno po stronie administratora danych osobowych, jak i pracownika. Jeden z nich dotyczy bezpieczeństwa danych osobowych, które są przetwarzane za pomocą urządzeń teleinformatycznych. W tym celu warto przygotować stosowny regulamin, w którym zawarte będą najważniejsze zasady postępowania. Przykładowy wzór publikujemy poniżej.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Zawarte w nich wskazówki to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP a Prezesem UODO podpisanego 21 lipca 2020 r.

czytaj więcej »

PROBLEM Niejednokrotnie administratorzy danych osobowych otrzymują żądania z prokuratury i sądów, których realizacja wymaga udostępnienia danych osobowych. Żądania te muszą być oparte na konkretnej podstawie prawnej, podobnie zresztą jak udostępnienie danych osobowych. Jak należy postąpić? Na jaką podstawę prawną należy tutaj się powołać, aby postępować zgodnie z RODO?

czytaj więcej »

PROBLEM Dzieci ze szkół biorą udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Szkoły zostały poproszone przez aquapark o przekazanie następujących danych osobowych ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, klasa, szkoła. Na jakiej podstawie prawnej szkoły mogą to zrobić?

czytaj więcej »

PROBLEM Jednym z obowiązków administratora określonych w RODO jest uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślna ochrona danych (privacy by default). Jak wykonać te czynności? Co to jest metodyka PMBoK®?

czytaj więcej »

PROBLEM Jak zadbać o odpowiednie zabezpieczanie informacji przechowywanych przez pracowników na komputerach w domu oraz przesyłanych przez Internet?

czytaj więcej »

wiper-pixel