WYDANIE ONLINE

Pracownicze plany kapitałowe to rozwiązanie polegające na dobrowolnym i systematycznym odkładaniu środków, które mają być wykorzystane po ukończeniu przez pracownika sześćdziesiątego roku życia. Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Wiąże się z tym przetwarzanie danych osobowych pracowników.

czytaj więcej »

Administratorzy danych osobowych, w tym również instytucji kultury, mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych. Poniższa lista kontrolna pozwoli zweryfikować, czy w jednostce wykonywane są wszystkie wymagane przepisami RODO czynności.

czytaj więcej »

Każdy zakład pracy ma obowiązek prowadzić dokumentację swoich pracowników. Istotne jest to, w jakiej formie dokumenty będą prowadzone. W przypadku zmiany np. z papierowej na elektroniczną należy poinformować o tym pracownika. Poniższy wzór będzie bardzo pomocny w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

W niektórych przypadkach pracodawca ma obowiązek dokonania zniszczenia dokumentacji pracowniczej. Takim przykładem jest upływ okresu przeznaczonego dla pracownika na odbiór przez niego dokumentacji pracowniczej. Jednak czynność zniszczenia przedmiotowej dokumentacji, choćby ze względu na fakt, że tego rodzaju dokumenty zawierają dane osobowe, nie może zostać dokonana w sposób dowolny. Niezbędne jest np. sporządzenie protokołu ze zniszczenia. W tym celu warto posłużyć się poniższym wzorem.

czytaj więcej »

Niedawno przedstawiliśmy raport stanu prac nad kodeksami branżowymi w Polsce. Jak się okazuje, rozpoczęły się konsultacje jeszcze jednego kodeksu – dla szkół i placówek oświatowych. Potrwają one do 30 września 2020 r.

czytaj więcej »

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że ujawnienie danych o HIV w zaświadczeniu o zwolnieniu ze służby wojskowej godzi w prawo do prywatności zagwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka. Ujawnienie tych danych musiałoby bowiem być odpowiednio uzasadnione bezpieczeństwem państwowym publicznym bądź innymi kryteriami wymienionymi w art. 8 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

czytaj więcej »

PROBLEM Wiele placówek szkolnych, przedszkoli oraz żłobków dysponuje obecnie systemami monitoringu wizyjnego. Rejestrują one to, co się dzieje przede wszystkim w przestrzeniach wspólnych, na korytarzach oraz w otoczeniu placówki. Często rodzice wnioskują o udostępnienie im nagrań na potrzeby ich prywatnego interesu. Czy administrator musi w takim przypadku przekazać te materiały rodzicom?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy realizacja świadczenia opieki zdrowotnej dla rodziny pracownika wymaga spełnienia obowiązku informacyjnego? Jakie inne wymogi nałożone przepisami o ochronie danych osobowych należy wypełnić?

czytaj więcej »

PROBLEM Wypowiedzenie stosunku pracy to czynność, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w tym ich przekazywaniem do organizacji związkowej. Obowiązkiem pracodawcy jest więc ochrona danych osobowych pracownika w trakcie wykonywania tych czynności. Jak tego dokonać?

czytaj więcej »

wiper-pixel