WYDANIE ONLINE

Rotacja w kadrach wiąże się z koniecznością rozliczenia działalności byłego urzędnika również w zakresie przydzielonego mu adresu poczty elektronicznej. Ustalenie prawa pracodawcy do czasowego używania adresu e-mail byłego pracownika nie wyczerpuje jednak całej problematyki związanej z przestrzeganiem zapisów RODO.

czytaj więcej »

W związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnym dochodzi do przetwarzania danych osobowych beneficjentów, w tym danych wrażliwych. Wszak administrator ZFŚS musi zweryfikować sytuację życiową, rodzinną i materialną beneficjentów. Sprawdź, co w tej kwestii radzi UODO.

czytaj więcej »

PROBLEM   Urząd prowadzi centralny rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy w rejestrze tym można podać dane wykonawców gminnych kontraktów?

czytaj więcej »

PROBLEM  We wnioskach o wydanie prawo jazdy, które składane są do starostwa powiatowego, zbierane są na podstawie dobrowolnej zgody numery telefonu. Ustawa nie przewiduje jednak konieczności zbierania od petentów numeru telefonu. Czy zatem można użyć numeru telefonu petenta do innych spraw prowadzonych w innych wydziałach w obrębie tego samego administratora?

czytaj więcej »

PROBLEM Informacje o naborze na wolne stanowiska w urzędzie oraz o kandydatach do pracy publikowane są w BIP. Czy istnieje termin, w jakim te informacje muszą powinny być przechowywane? 

czytaj więcej »

PROBLEM W naszym urzędzie stosujemy tradycyjne listy obecności pracowników. Dowiedz się, jak zapewnić, by stosowanie tych list było zgodne z RODO. Dostęp do tego narzędzia ma wielu pracowników, a co za tym idzie − zyskują wgląd nie tylko w swoje dane osobowe. Czy to dopuszczalne? Jakie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzić w związku z listami obecności?

czytaj więcej »

PROBLEM Problematyczny w wykonaniu obowiązku informacyjnego jest bardzo szeroki zakres informacji, jakie powinny być przekazane podmiotowi danych. Z drugiej strony administrator musi przekazywać te informacje w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Jak pogodzić te wymogi? Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z tzw. warstwowego przekazywania informacji. Na czym to dokładnie polega?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy starosta powinien upoważnić członków kapituły konkursu, osób nie będących pracownikami starostwa, do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w konkursie?

czytaj więcej »

PROBLEM Jak zawrzeć umowę powierzenia na wykonywanie okresowych przeglądów ksera, ploterów, drukarek przez firmę zewnętrzną na jednorazowe zlecenia (nie ma stałej umowy na serwis)? Serwis przeważnie jest wykonywany na miejscu. Proszę o podanie rozwiązania.

czytaj więcej »

W zakresie monitoringu wizyjnego w podmiocie istnieje wiele obowiązków, które musi spełnić administrator danych osobowych na podstawie RODO. Począwszy od spełnienia obowiązku informacyjnego aż po przygotowanie dla pracowników upoważnień do przetwarzania danych podczas monitoringu. Pamiętajmy bowiem, że upoważnienie należy ewidencjonować. Pomocny w tym będzie poniższy wzór. 

czytaj więcej »

Przepisy rozporządzenia unijnego RODO wskazują, że za naruszenie ochrony danych spowodowane przez pracownika, tenże pracownik ponosi odpowiedzialność. Grozą mu bowiem kary. Jedną z nich jest dokonanie przez pracodawcę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Poniżej publikujemy przykładowy wzór takiego dokumentu. 

czytaj więcej »

Jaka powinna być forma pozyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych? Czy można ją wycofać? Czy można pozyskać zgodę od dziecka? To tylko niektóre z pytań, na jakie warto sobie odpowiedzieć przed kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zweryfikuj, za pomocą listy kontrolnej, czy działania podejmowane w jednostce sa prawidłowe. 

czytaj więcej »

wiper-pixel