WYDANIE ONLINE

Podmioty publiczne, oprócz przetwarzania danych osobowych obywateli, również gromadzą, przechowują i przetwarzają dane swoich pracowników albo osób, które pretendują do stanowisk urzędniczych. Dlatego tak istotne jest, aby cały proces rekrutacji był przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  Warto również zwrócić uwagę na planowane zmiany w przepisach. 

czytaj więcej »

Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca i na jakiej podstawie? Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika?  Jakie najważniejsze dokumenty powinien posiadać zakład pracy w związku z nowymi przepisami? Poniższe opracowanie zawiera wszystkie niezbędne odpowiedzi. Sprawdź, jak prawidłowo postępować i nie narazić się na zarzuty organu nadzorczego. 

czytaj więcej »

Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest objęte planem kontroli ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok. Dlatego warto przyjrzeć się obecnie obowiązującym przepisom dotyczącym monitoringu w zakładzie pracy. Sprawdź również, jakie zmiany regulacji prawnych planowane są w tym zakresie i przygotuj się na nowe obowiązki.

czytaj więcej »

PROBLEM  Czy kontroler z urzędu gminy lub starostwa powiatowego może żądać do wglądu listy płac pracowników samorządowej jednostki organizacyjnej bez ich zgody? Czy osoba kontrolująca ma prawo wykonywać kopię takich dokumentów, np. do analizy poza siedzibą danej jednostki?

czytaj więcej »

PROBLEM Kto może mieć dostęp do informacji o tym, że pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim? Obsługą pracowniczą zajmuje się dział kadr, natomiast kierownik rozlicza czas pracy swoich pracowników, tym samym ma dostęp do obecności i nieobecności pracowniczej. Czy przekazując kierownikowi przyczyny nieobecności danego pracownika w pracy, tj. urlop wypoczynkowy, L-4, urlop okolicznościowy itp., postępujemy prawidłowo?

czytaj więcej »

PROBLEM Dane osobowe przetwarzane są również w dokumentacji pracowniczej, a w szczególności w aktach osobowych. Bardzo często w aktach tych znajdują się dokumenty zawierające dane osobowe, które zgodnie z przepisami RODO nie powinny być przetwarzane. W jaki sposób należy usunąć dokumenty zawierające takie dane, aby zachować spójność akt osobowych?

czytaj więcej »

PROBLEM Nasza jednostka jako pracodawca ma obowiązek współdziałać z organizacją związkową reprezentującą danego pracownika. Dotyczy to m.in. zawiadamiania organizacji związkowej o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia stosunku pracy. Właśnie mamy taki przypadek, gdy rozpoczęto procedurę konsultacyjną. Jak należy ją przeprowadzić zgodnie z ochroną danych osobowych wskazanych w RODO? Czy potrzebna jest w takim przypadku zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych?

czytaj więcej »

PROBLEM W naszej jednostce zainstalowano system monitoringu wizyjnego, który obejmuje główny magazyn. Pod monitorowane pomieszczenie podjeżdżają samochody dostawcze różnych firm. W jaki sposób należy zrealizować obowiązek informacyjny wobec tych kierowców?

czytaj więcej »

PROBLEM Jakich kar można się spodziewać, jeżeli w w wyniku przeprowadzonej kontroli okazałoby się, że prowadzony w jednostce monitoring nie spełnia wszystkich wymogów dotyczących np. dostępów np. dane są przetwarzane przez osoby nieupoważnione?

czytaj więcej »

wiper-pixel