Testy na obecność koronawirusa – tylko za zgodą pracownika

Epidemia COVID-19 jest swoistym testem warunków skrajnych dla pracodawców. Sytuacja ma dynamiczny charakter, praktycznie każdy dzień przynosi nowe rozwiązania prawne mające na celu zapobieganie i ograniczanie skutków związanych z COVID-19. Przepisy regulujące działania pracodawców zawarte są zarówno w regulacjach rangi ustawowej, jak i w rozporządzeniach.

Raport z oceny skutków dla ochrony danych osobowych

Wiemy już, kiedy administrator danych osobowych placówki ochrony zdrowia powinien przygotować ocenę skutków dla ochrony danych. Jednak warto, aby przeprowadzenie takiej procedury, np. na wypadek kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można było wykazać. Pomocny jest w tym zakresie raport z oceny skutków ochrony danych. Poniżej przedstawiamy przykładowy dokument.

Obowiązki pracownicze poza zakładem pracy – jak je spełnić

Poznaj zasady pracy zdalnej oraz nowe, tymczasowo dopuszczalne formy wykonywania obowiązków na odległość. Warto przybliżyć te instytucje w celu ewentualnego uzupełnienia pod ich kątem opisanej wcześniej analizy ryzyka i procedur bezpieczeństwa w przypadku wdrażania któregokolwiek z opisanych rozwiązań.

Jak przejść przez pandemię SARS-CoV-2, nie naruszając RODO

Jesienią 2020 roku wirus SARS-CoV-2 zaatakował ponownie na jeszcze większą skalę. Na dzień dzisiejszy trudno nie tylko przewidzieć koniec epidemii, ale również nie wiadomo, kiedy nastąpi jej szczyt. W związku z powyższym podmioty zatrudniające pracowników, w tym organy publiczne, muszą przygotować się na konieczność utrzymania personelu poza własną siedzibą.

Jak prawidłowo realizować zalecenia inspekcji sanitarnej

Warto przyjrzeć się pewnym rutynowym czynnościom, jakie administrator danych osobowych może wykonywać podczas epidemii. Poniżej znajdziemy wyjaśnienie wątpliwości prawnych w odniesieniu do codziennych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 w kontekście ochrony danych osobowych.

Jak poinformować o zakażeniu, nie naruszając przepisów

W przypadku gdy dany członek personelu jest obarczony wysokim ryzykiem nosicielstwa COVID-19, personel pracodawcy może ulec pokusie nadmiernego przekazywania informacji na ten temat. Jak zatem uniknąć oskarżenia o naruszenie przepisów w przypadku podejmowania działań zmierzających do ochrony personelu?

Czy można prowadzić monitoring miejsca pracy zdalnej

Pracodawca chce wprowadzić monitoring pracy zdalnej. Czy to możliwe? To pytanie, które zadaje wielu pracodawców w ostatnim czasie. Jaka jest zatem poprawna odpowiedź? Sprawdźmy, jak wypowiadają się w tej kwestii eksperci.