Czy można przekazać dane osobowe organizacji związkowej 

PROBLEM Związek zawodowy wystąpił z wnioskiem o przekazanie informacji dotyczących składek przekazywanych przez zakład pracy na działalność wnioskującego związku według wzoru: imię, nazwisko, stanowisko, wymiar zatrudnienia i kwota składki z podziałem na miesiące za rok 2019. Celem wniosku było sprawdzenie rzetelności naliczania i przelewania składek na konto organizacji związkowej. Pracodawca udzielił pisemnej odpowiedzi, że „ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra w rozumieniu art. 23 i 24 kc". Udostępniona została jedynie lista nazwisk z imionami wraz z informacją, czy składki zostały przekazane (w formie tak lub nie). Bez informacji o całościowej kwocie przelewu w poszczególnych miesiącach.

Związek zawodowy przekazał podmiotowi pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej o pobór składek związkowych przez pracodawcę oraz pisemne zgody osób wykonujących pracę zarobkową/członków związku na pobór składek. W kolejnej fazie procesu uzyskania informacji na temat składek związek zawodowy, za radą IOD, zawnioskował do Dyrektora o udzielenie informacji o zbiorczych kwotach miesięcznych przekazywanych na konto związku w roku 2019 wraz z listą zawierającą imię i nazwisko członka związku, od którego pobrano składkę, oraz następną listę wyłącznie z kwotami składek naliczonych od członków związku w losowej kolejności z poszczególnych miesięcy. Zamysłem było uzyskanie równej liczby rekordów w zestawieniu członków związku zawodowego i zestawieniu kwot przelanych składek, w sposób nienaruszający tajemnicy uzyskiwanego wynagrodzenia przez członków związku zawodowego. Lista członków wynosiła około 20 osób, więc nie było zagrożenia, że uzyskane dane będzie można łatwo przyporządkować do konkretnych pracowników, jak mogłoby być w przypadku tylko dwóch osób. W piśmie zaznaczono, że powyższe dane są potrzebne do weryfikacji poprawności naliczania składek w wybranych miesiącach roku. Pracodawca odmówił udzielenia jakiejkolwiek informacji w rozmowie ustnej, nie odnosząc się do przedłożonego pisma. 

Czy zastosowane środki ochrony tajemnicy wynagrodzenia (poprzez odrębne listy z kwotami przelanymi na konto związku we wskazanych miesiącach, listy osób, od których zakład pracy pobrał składki, oraz zestawienie losowo uporządkowanych kwot pobranych od członków w danych miesiącach) umożliwiają zgodne z prawem uzyskanie informacji o właściwym wywiązywaniu się z obowiązku przelewania składek?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym

ZOBACZ OFERTĘ