WYDANIE ONLINE

Z przepisów o ochronie danych osobowych wynika możliwość ponoszenia trzech rodzajów odpowiedzialności: administracyjnej, cywilnej i karnej. Każdą taką odpowiedzialność z jednego tytułu można ponieść niezależnie od siebie. Kto zatem odpowie w przypadku nieprawidłowości wykrytych w podmiotach publicznych?

czytaj więcej »

Obok odpowiedzialności administracyjnej przepisy o ochronie danych osobowych regulują również zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i karnej. Stanowi ona ewentualny dalszy skutek naruszenia ochrony danych. Poznaj przykładowe sytuacje.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność administracyjna i cywilna z tytułu RODO obciąża administratorów danych osobowych oraz podmioty przetwarzające. W przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania podmioty te mogą domagać się jednak rekompensaty od osób, które bezpośrednio zawiniły.

czytaj więcej »

Jednym z elementów decyzji dotyczącej naruszenia ochrony danych może być wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej. Jej wymiar zależy od rodzaju naruszenia, ale też m.in. od stopnia zawinienia administratora (podmiotu przetwarzającego). Warto również wiedzieć, że nawet w przypadku uprawomocnienia się decyzji zawierającej karę pieniężną istnieje możliwość zmniejszenia dolegliwości związanych z jej spłatą.

czytaj więcej »

Wiemy, że powierzenie przetwarzania danych polega na ich przekazaniu innemu podmiotowi, który przetwarza te dane na podstawie umowy powierzenia, w celach i w zakresie wyznaczonym przez administratora. Cechą charakterystyczną umowy powierzenia jest m.in. odpowiedzialność administratora za działania procesora w zakresie powierzonych danych. Może więc zdarzyć się tak, że administrator będzie zmuszony do zapłacenia kary finansowej lub odszkodowania (na rzecz podmiotów danych) w wyniku niewłaściwych działań procesora. Administrator może wówczas rozważyć wytoczenie powództwa o odszkodowanie przeciwko procesorowi.

czytaj więcej »

Organy nadzorcze w całej Unii Europejskiej nakładają coraz częściej i coraz wyższe kary pieniężne. Wpływ na kary ma niewątpliwie jakość współpracy danego ADO z organem nadzorczym. Od tej jakości zależy to, czy zostanie nałożona kara, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

czytaj więcej »

Poniższa lista pozwoli w łatwy i szybki sposób zweryfikować potencjalnego procesora. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wiarygodności i rzetelności podmiotu, z którym administrator współpracuje, oraz ewentualnych kwestii odszkodowawczych za naruszenia ochrony danych.

czytaj więcej »

Jeżeli dojdzie do naruszenia, a administrator nie otrzyma odszkodowania od procesora dobrowolnie, w takiej sytuacji ADO może złożyć pozew do sądu powszechnego. Poniżej eksperci przygotowali przykładowy wzór powództwa.

czytaj więcej »

Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawdź, jak przygotować takie pismo.

czytaj więcej »

wiper-pixel