WYDANIE BIEŻĄCE

Inspektor ochrony danych zatrudniony w jednostce samorządowej zajmuje wyższe stanowisko urzędnicze. Oznacza to, że podlega on obowiązkowej okresowej ocenie pracy. Na czym polega taka ocena i jak przebiega?

czytaj więcej »

Inspektor ochrony danych może zostać zmuszony do zapłaty kary finansowej na rzecz administratora w przypadku naruszenia swoich obowiązków, jeśli tak przewiduje umowa. Na tym polega kara umowna. Jak bronić się w przypadku jej zastrzeżenia w umowie?

czytaj więcej »

PROBLEM W wielu organizacjach rozważane jest wprowadzenie albo już wprowadzono czujniki ruchu. Czy jest to monitorowanie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

PROBLEM Zgłoszenie naruszenia ochrony danych bardzo często zawiera dane osobowe np. pracowników administratora. Jak postąpić, gdy administrator będący podmiotem publicznym otrzymuje żądanie udostępnienia zgłoszenia jako informacji publicznej? Czy taką informację należy udostępnić?

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek kooperacji z organizacją związkową. Może ona przejawiać się w obowiązku konsultacyjnym, informacyjnym lub współpracy z taką organizacją. To zaś może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Sprawdź, w jakim zakresie dane te mogą być przekazywane organizacji związkowej i na jakich zasadach.

czytaj więcej »

PROBLEM Członkowie personelu administratora mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w jego imieniu. A zatem powinni oni zostać upoważnieni przez ADO do przetwarzania tych danych. Na czym polega ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Naprawa, gwarancyjna, pogwarancyjna, czynności techniczne, czynności konserwacyjne, to tylko niektóre z działań, jakie wykonuje serwis, naprawiając sprzęt medyczny w placówce. Niezwykle istotne jest określenie w umowie wzajemnych praw i obowiązków obu stron, aby nie doszło do nieporozumień.

czytaj więcej »

Poniżej przedstawiamy przykładowe zapisy regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego placówki oświatowej. Z pewnością będzie on pomocny w pracy każdego dyrektora szkoły. Skorzystaj ze wzoru dokumentu przygotowanego przez ekspertów „RODO w Sektorze Publicznym”.

czytaj więcej »

PROBLEM Pacjent pokazał w placówce medycznej telefon komórkowy z aplikacją mObywatel. Czy jest to wystarczający sposób ustalenia jego tożsamości w celu wydania mu dokumentacji medycznej lub wyników badań?

czytaj więcej »

wiper-pixel