WYDANIE ONLINE

Do wielu dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych dołączyły wytyczne o ochronie danych dzieci w środowisku edukacyjnym. Mają one „wspierać organizacje i osoby fizyczne w kontekście edukacji, by szanować, chronić i wypełniać prawa dziecka do ochrony danych w środowisku cyfrowym”.

czytaj więcej »

Administrator danych osobowych odpowiada za naruszenia ochrony danych występujące w jego podmiocie. Powinien podejmować czynności mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia naruszenia ochrony danych. Dlatego też warto przygotować instrukcję, w której scharakteryzowane zostaną potencjalne zagrożenia w danej jednostce, zasady postępowania w przypadku wystąpienia incydentu, oraz przekazać tę instrukcję pracownikom do zapoznania się z jej treścią.

czytaj więcej »

Ponad 12 tys. zł kary musi zapłacić Spółka Smart Cities z Warszawy za brak współpracy z UODO. Spółka nie udzieliła odpowiedzi na pisma organu nadzorczego oraz nie zapewniła dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji zadań urzędu.

czytaj więcej »

85 tys. zł kary musi zapłacić placówka z sektora ochrony zdrowia. Jest to spowodowane tym, że administrator nie wykonał nakazu nałożonego wobec niego w decyzji administracyjnej. 

czytaj więcej »

Podczas 45. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła m.in.: zalecenia dotyczące art. 36 dyrektywy policyjnej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony, oświadczenie ws. nowego projektu drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości, odpowiedź na kwestionariusz KE dotyczący przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych oraz omówiła politykę prywatności Whatsapp.

czytaj więcej »

PROBLEM Na gminę decyzją wojewody został nałożony obowiązek transportu obywateli posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub sygnalizujących problemy z dotarciem do punktu szczepień. Osoby te mają być transportowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. Czy z tymi jednostkami należy podpisać umowę powierzenia?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy wójt może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o podanie danych osób przebywających na kwarantannie?

czytaj więcej »

Nauczanie zdalne to niekiedy jedyna forma nauki w szkole. Wynika ona z obecnych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2. Jednak dyrektorzy placówek powinni pamiętać o przygotowaniu odpowiedniego regulaminu, w którym określone byłyby zasady edukacji online. Pomocny w tym będzie poniższy wzór.

czytaj więcej »

Zasady udostępniania informacji publicznej przez podmiot są ściśle określone przez przepisy. Jednak w praktyce pojawia się dużo wątpliwości. Przykładowo, jak podmiot ma postąpić, gdy nie może udzielić informacji publicznej zgodnie z oczekiwaniami wnioskującego, np. ze względu na brak odpowiednich środków technicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel