WYDANIE ONLINE

Analiza ryzyka jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na administratorów i podmioty przetwarzające. W przypadku kontroli organu nadzorczego administrator i podmiot przetwarzający zobowiązani są do wykazania, że czynności przetwarzania danych osobowych są prowadzone zgodnie z RODO, zgodnie z zasadą rozliczalności. 

czytaj więcej »

Kwarantanna domowa to aplikacja, której celem jest ułatwienie i usprawnienie odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny w warunkach domowych. Korzystanie z aplikacji jest obowiązkowe dla osób, które muszą poddać się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

czytaj więcej »

UODO wymierza pierwszą karę w Polsce za uniemożliwianie przeprowadzenia postępowania kontrolnego. Sankcję w wymiarze 20 tys. wymierzono spółce prowadzącej działalność telemarketingową. 

czytaj więcej »

Prezes UODO zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, a konkretnie do zaprzestania ich publikacji na portalu internetowym geoportal.gov.pl. Podstawą wydania postanowienia jest uprawdopodobnienie naruszenia przepisów o ochronie danych oraz zagrożenie spowodowania poważnych i trudnych do usunięcia skutków. Nakaz ma trwać do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie.

czytaj więcej »

PROBLEM Czy przepisy tzw. tarczy antykryzysowej nakładają na administratorów nowe obowiązki w zakresie przekazywania danych innym podmiotom? Jak chronić przetwarzane dane osobowe?

czytaj więcej »

PROBLEM W naszej gminie chcemy nagrywać i transmitować obrady jednostki. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych? Czy należy wcześniej dokonać oceny skutków dla ochrony danych?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy przekazanie dokumentów z podmiotu publicznego do archiwum w celu dokonania procesu fumigacji, poprzedzającego przekazanie dokumentów do archiwum następuje na podstawie udostępnienia, czy powierzenia? Dane uzupełniające: usługa polegająca na dezynfekcji-odgrzybianiu dokumentacji w specjalnej komorze fumigacyjnej; zgodnie z ustaleniami archiwum musi być wykonana przed przekazaniem dokumentacji do archiwum; fumigacja jest płatna i odbywa się na podstawie umowy między stronami – stroną nie musi być archiwum, bo nie wszystkie mają możliwość wykonania usługi; czas trwania fumigacji to z reguły 30 dni; dokumenty są wkładane do komory w takiej postaci, w jakiej zostały przywiezione (zszyte teczki, nawet w kartonach); po usłudze są odbierane i przekazywane do właściwego archiwum.

czytaj więcej »

PROBLEM W celu przeciwdziałania COVID-19 urzędy mają prawo kierowania swego personelu do pracy zdalnej. Jakkolwiek takie działanie zmniejsza ryzyko wzajemnego zarażania się, to może ono stanowić zagrożenie dla przetwarzanych danych osobowych. Jakie najważniejsze kroki podjąć, aby zapewnić zgodność przetwarzania tego typu danych z przepisami?

czytaj więcej »

PROBLEM W związku z epidemią COVID-19 wiele osób ma wątpliwości, na jakiej podstawie pracodawca może przetwarzać dane pracownika i w jakim celu. Jakie w tej kwestii wprowadziła regulacje tzw. specustawa?  

czytaj więcej »

Niezależnie od przeprowadzonych analiz, pracownicy odpowiedzialni za czynności techniczne związane z takim przetwarzaniem powinni otrzymać konkretną instrukcję, w której wskażemy ich obowiązki, a także relacje z inspektorem ochrony danych, które dotyczą sposobu ich wypełniania. Służyć ma temu poniższa procedura.

czytaj więcej »

Zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas lekcji online dotyczy nie tylko kadry kierowniczej oświaty, ale i nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Placówki oświatowe nie mogą również zapominać o spełnieniu obowiązku informacyjnego. Sprawdź, czy postępujesz według zaleceń.  

czytaj więcej »

wiper-pixel