WYDANIE ONLINE

Brak wdrożonych odpowiednich procedur, problemy z udostepnianiem informacji publicznych, ale również ujawnianie informacj o kandydatach do pracy, którzy zgłosili się do naboru. To tylko niektóre z wyzwań, z jakimi na codzień zmagają się podmioty publiczne. Więcej na ten temat można przeczytać w jednym z ostatnich wywiadów z dr Edytą Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

PROBLEM Starostwo stosuje monitoring wizyjny na korytarzach budynku w celach bezpieczeństwa. Czy w klauzuli informacyjnej o stosowaniu monitoringu wizyjnego administrator powinien się powołać na art. 6, ust 1, lit.f) czy c), a może e) RODO?

czytaj więcej »

PROBLEM Pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej przystąpili do kontroli w urzędzie miasta. Czy należy wydać im upoważnienie do przetwarzania danych?

czytaj więcej »

PROBLEM Wejście w życie unijnego rozporządzenia RODO wywołało spore zamieszanie nie tylko pod kątem stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ale również w zakresie wywiązywania się z obowiązków względem fiskusa, w tym nałożonych przez ustawę o VAT. Problematyczne stało się zwłaszcza stosowanie zwolnień w tym podatku przez inspektorów ochrony danych.Czy IOD może skorzystać z takiego zwolnienia? 

czytaj więcej »

PROBLEM Nasz jednostka spodziewa się kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Jakich działań można spodziewać się u kontrolujących osób., jakie czynności mogą one wykonywać.  

czytaj więcej »

PROBLEM Czy pomiędzy wydziałami urzędy miasta może dojść do przekazania między sobą danych i decyzji dotyczącej petenta, która została wydana 5 lat temu? Czy wydział powinien zwrócić się do tej osoby o zgodę na przetwarzanie i przekazanie jego danych drugiemu wydziałowi, w celu toczącego się postępowania w stosunku do tej osoby?

czytaj więcej »

PROBLEM Dział płac zbiera adresy mailowe pracownikówdo wysyłania „pasków” z wynagrodzeniem. Czy wiadomości przesyłane do pracowników powinnybyć zaszyfrowane a hasło wysyłane np. SMS na telefon? Kontrola z ISO zarzuciła mi, że dane z pasków nie są zabezpieczone wysyłając zwykłym mailem.

czytaj więcej »

Audyt zgodności z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych RODO jest potrzebnym narzędziem do weryfikacji, czy wszystkie procedury w podmiocie zostały wdrożę i są faktycznie realizowane. Często jednostki korzystają w tym celu z pomocy z firm zewnętrznych. Sprawdź, jak wybrać audytora, aby jego doświadczenie i profesjonalizm okazały się realne w praktyce.

czytaj więcej »

Konsekwencją przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia w jej następstwie uchybień może być wszczęcie postepowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Prowadzi je Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może ono zakończyć się nakazaniem usunięcia uchybień, ale także bardzo wysoką karą finansową. Od rozstrzygnięcia Prezesa UODO przysługuje jednak skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sprawdź, jak przebiega postępowanie w sprawie naruszenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel