WYDANIE ONLINE

W niektórych przypadkach administrator danych osobowych, jeszcze przed rozpoczęciem ich przetwarzania, powinien dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował wykaz tego typu operacji. Niemniej jednak Europejska Rada Ochrony Danych przygotowała uwagi do powyższego wykazu. W praktyce oznacza to, że administratorzy danych będą musieli ponownie zweryfikować, czy mają obowiązek sporządzenia oceny skutków. 

czytaj więcej »

PROBLEM Do ośrodka pomocy społecznej złożony został wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z kompletem dokumentów. Czy jeżeli ta sama osoba złoży wniosek o inne świadczenie, np. turnus rehabilitacyjny (rozpoznawany przez inny wydział), to należy jej ponownie przedstawić obowiązek informacyjny?

czytaj więcej »

PROBLEM Nasza jednostka przygotowuje się do ewentualnej kontroli i chcę zweryfikować, czy klauzule informacyjne, którymi się posługujemy są poprawne. Jakie informacje powinny się w niej znaleźć?

czytaj więcej »

PROBLEM Do tej pory częstą praktyką naszego urzędu byłopublikowanie na naszej stronie internetowej  nazwisk i imion urzędników. Czy na stronie WWW można zamieścić informacje o stanowiskach tychże pracowników, nie naruszając tym samym ich danych osobowych? Czy jest to zgodne z przepisami RODO?

czytaj więcej »

PROBLEM W związku z wdrożeniem RODO było duże zamieszanie w urzędzie. Wiele spraw nie zostało zakończonych w terminie. Czy można wnioskować o przywrócenie terminów, powołując się na brak czasu i reorganizacje związane w wdrażaniem procedur wymaganych przez RODO? Słyszałem, że pojawiło się już jakieś orzecznictwo na ten temat. 

czytaj więcej »

PROBLEM Na terenie naszej gminy prowadzony jest w kilku miejscach monitoring wizyjny. Istniał on jeszcze, zanim zaczęło obowiązywać RODO. Zastanawiam się, kto teraz jest ADO dla tego monitoringu.

czytaj więcej »

PROBLEM Do biura IOD trafiło zapytanie, czy Ministerstwo Cyfryzacji odpowiednio kontroluje proces przyznawania dostępu do rejestru PESEL. Wiem, że UODO ma wyjaśniać tę sprawę z resortem. Chcę jednak wiedzieć, jak to wygląda w praktyce, na czym polega problem.  

czytaj więcej »

PROBLEM Inspekcja Ochrony Środowiska prowadziła kontrolę. W jej efekcie nałożono na pracownika podmiotu mandat karny. Jest to osoba fizyczna zatrudniona w danym zakładzie i odpowiada za zagadnienia związane z ochroną środowiska. Czy w udostępnianych protokołach z kontroli należy anonimizować imię i nazwisko ukaranego pracownika?

czytaj więcej »

PROBLEM Na jednym ze szkoleń dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych pojawiło się pytanie, czy urzędnik może ponieść odpowiedzialność prawną za naruszenie ochrony danych osobowych. Jeśli tak, to na jakiej podstawie? 

czytaj więcej »

Dokonanie prawidłowo analizy ryzyka to jedna z ważniejszych czynności, jakie musi wykonać administrator danych osobowych podmiotu. Dzięki prezentowanej checkliście obowiązek ten może być łatwiejszy do zrealizowania. Podpowiadamy, przypominamy i podajemy konkretne wskazów, dzięki którym sprawdzisz, czy jesteś dobrze przygotowany na ewentualną kontrolę UODO.

czytaj więcej »

wiper-pixel