Podział zadań związanych z ochroną danych osobowych 

Weryfikując stan przestrzegania RODO, warto jeszcze sprawdzić, jak wygląda u nas podział pracy w związku z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Państwowe i samorządowe instytucje kultury – jako podmioty publiczne w rozumieniu RODO –  mają obowiązek powołania IOD. Może być on wybrany spośród dotychczas zatrudnionego personelu, zrekrutowany jako nowy pracownik czy też wyznaczony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o świadczenie usług z zewnętrznym podmiotem gospodarczym). Dla kilku podmiotów publicznych można też wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego IOD.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym

ZOBACZ OFERTĘ