Rejestry przetwarzania danych nie są informacją publiczną - zdaniem sądu 

Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania nie zawierają informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie gromadzenia danych osobowych. Są więc nośnikiem informacji o charakterze wewnętrznym. Takie rejestry nie odnoszą się natomiast do publicznej sfery działania organu, zatem nie zawierają informacji publicznej. Dlatego też nie powinny być one traktowane jako źródło informacji publicznej. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 12 lutego 2019 r. (sygn. akt: II SAB/Łd 181/18).

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym

ZOBACZ OFERTĘ