Czy gmina może uzyskać dane dotyczące ilości zużytej wody

PROBLEM Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprawnia samorząd do kontrolowania wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania m.in. nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami tej ustawy. Czy w związku z tym gmina może żądać danych na temat indywidualnego zużycia wody? Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinni kontrolować umowy i fakt uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości w związku z usuwaniem z tych nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Czy posiadając takie uprawnienia kontrolne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą żądać od przedsiębiorcy wodociągowego danych dotyczących ilości zużytej wody?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym

ZOBACZ OFERTĘ