WYDANIE ONLINE

Administrator danych osobowych to kluczowe pojęcie determinujące prawa i obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Posiadanie statusu takiego administratora (a więc „bycie” nim) często nie jest jednak oczywiste. Sprawdźmy, jak określić status administratora w różnych strukturach administracji publicznej, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Osoba złożyła skargę, wskazując, że burmistrz bezprawnie udostępnił jej dane osobowe, rozsyłając do wszystkich dotychczasowych 11 współużytkowników wieczystych nieruchomości zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prezes UODO dopatrzył się naruszenia ochrony danych i nałożył na burmistrza karę upomnienia.

czytaj więcej »

PROBLEM Ośrodek pomocy społecznej realizuje program „Wspieraj Seniora”. Zgodnie z tą inicjatywą ośrodek otrzymuje z MRiPS dane klientów – seniorów i wolontariuszy, z którymi się kontaktujemy w celu udzielenia pomocy. Klauzule informacyjne dla seniora i wolontariusza realizuje MRiPS (poprzez infolinię i formularz kontaktowy). Czy ośrodek pomocy społecznej również musi spełnić obowiązek informacyjny?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy osobie wnioskującej do jednostki sektora publicznego o udzielenie informacji zawierającej (podane dobrowolnie) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), adresowe i kontaktowe należy przekazać klauzulę informacyjną i wskazać, że dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi?

czytaj więcej »

PROBLEM Załóżmy, że na przykład szkoła chce prowadzić część zajęć lekcyjnych w formie wideokonferencji. Planuje wykorzystać do tego możliwie tanie i popularne rozwiązanie, a więc sięgnąć po którąś ze współcześnie używanych aplikacji do wideokonferencji, takich jak Zoom czy Microsoft Teams. Trybunał Sprawiedliwości zanegował Tarczę Prywatności jako narzędzie do przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Czy w ogóle możliwe jest teraz bezproblemowe korzystanie przez administratorów z takich aplikacji jak Zoom czy Teams? Dlaczego mam się czymś przejmować, uruchamiając aplikację do wideokonferencji?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy ADO powinien prowadzić politykę prywatności dla strony WWW jednostki?

czytaj więcej »

PROBLEM Po kontroli audytu wewnętrznego i sporządzeniu sprawozdania końcowego z tego audytu radny gminy podczas sesji wystąpił z wnioskiem o przekazanie do rady gminy niniejszego sprawozdania. W sprawozdaniu zostały zawarte dane zleceniobiorców ze wskazaniem, kto i w jakiej otrzymał wysokości wynagrodzenie. Czy takie sprawozdanie mogło zostać przekazane do radnego gminy?

czytaj więcej »

PROBLEM Dyrektor szkoły występuje do pracodawców z prośbą o organizację szkolenia branżowego dla nauczycieli. Następnie wydaje skierowanie zawierające imię i nazwisko nauczyciela. Z kolei po zakończeniu szkolenia pracodawca wydaje zaświadczenie o odbytym przez nauczyciela szkoleniu branżowym. Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych nauczyciela odbywającego szkolenie? Czy potrzebna jest jego zgoda?

czytaj więcej »

Zgodnie z regułą rozliczalności każdy administrator czy podmiot przetwarzający musi być gotowy do wykazania przestrzegania RODO. W tym może pomóc mu m.in. odpowiednia dokumentacja. Sprawdź, jakie dokumenty przygotować przed ewentualną kontrolą UODO.

czytaj więcej »

Co powinien zrobić administrator danych osobowych, który dotychczas przekazywał dane osobowe do podmiotów zlokalizowanych w USA? Czy nadal jest możliwość przekazywania danych do krajów spoza Unii Europejskiej? Sprawdź, czym należy się kierować w podejmowania takich decyzji. Najlepiej skorzystać z poniższych wskazówek.

czytaj więcej »

Organy publiczne prowadzą postępowania administracyjne. Ne można jednak zapominać, że one również muszą spełniać zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, np. spełniać obowiązek informacyjny. Poniższy wzór klauzuli będzie w tym celu bardzo pomocny.

czytaj więcej »

wiper-pixel