WYDANIE ONLINE

Stany wyższej konieczności, ratowanie ludzkiego zdrowia i życia, wprowadzanie ustawowych ograniczeń jest uzasadnione i może nastąpić wyłącznie w zgodności z Konstytucją RP i ustawami. Okres pandemii, czas zagrożeń epidemicznych i szczególne okoliczności towarzyszące tym zdarzeniom wyzwalają potrzebę zastosowania niestandardowych rozwiązań – jednak muszą się one opierać na naczelnej zasadzie zgodności z prawem polskim i Unii Europejskiej, której jesteśmy partnerem.

czytaj więcej »

Na 32. posiedzeniu plenarnym Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych. Przedstawiamy najnowsze stanowisko EROD.

czytaj więcej »

Do czerwca wiodące organy nadzorcze przyjęły 110 ostatecznych decyzji w ramach One-Stop-Shop. To efekt opublikowania przez Europejską Radę Ochrony Danych nowego rejestru zawierającego decyzje podjęte przez krajowe organy nadzorcze w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy. Sprawdź, czego dotyczyły najważniejsze z nich.

czytaj więcej »

PROBLEM Zdaniem niektórych rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia w elektronicznym dzienniku jest wymagana ich zgoda. Czy to prawda?

czytaj więcej »

PROBLEM Jednym z problemów, przed którym stoją samorządy, jest to, czy należy publikować uchwały z danymi osobowymi członków różnego rodzaju komisji. Kiedy można to robić?

czytaj więcej »

PROBLEM Do pracodawcy dotarły nieoficjalnie informacje o dziwnym zachowaniu pracownika w pracy, które może znamionować chorobę psychiczną. Czy o tym fakcie należy poinformować lekarza medycyny pracy w skierowaniu na badania kontrolne?

czytaj więcej »

PROBLEM Wójt gminy wystosował zapytanie do szkoły o udostępnienie danych jednego z uczniów w związku z prowadzącymi czynnościami sprawdzającymi wobec podatnika zmierzającymi do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości. Konkretnie wójt chce wiedzieć, od kiedy dzieci podanego podatnika w piśmie uczęszczają do szkoły, a także żąda przekazania kopii wniosków o przyjęcie do szkoły. Czy żądanie powinno być zrealizowane?

czytaj więcej »

PROBLEM Jednym z podstawowych zadań inspektora ochrony danych jest monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk podmiotu, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu jednostki uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty. Jak zorganizować kompleksowe szkolenia?

czytaj więcej »

PROBLEM Niedawno ruszyły prace nad kodeksem branżowym dla oświaty. W czym taki kodeks może pomóc w pracy administratora?

czytaj więcej »

Być może jako administrator rozważasz zainicjowanie prac nad kodeksem branżowym w Twojej branży. Jeżeli tak, to warto skorzystać z naszych rad. Dzięki poniższej liście kontrolnej szybko zweryfikujesz, jakie czynności należy podjąć, aby Twoja praca przebiegała bezproblemowo.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy pracownicy jednostki działają zgodnie z zasadami zawartymi w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. W tym celu warto skorzystać z procedury niezbędnej dla administratora danych osobowych, za pomocą której można zweryfikować, czy dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z aktualną podstawą prawną.

czytaj więcej »

Powierzenie przetwarzania danych wymaga zawarcia umowy. Bardzo istotna − w kontekście bezpieczeństwa przekazywanych danych – jest jej treść i zobowiązania, które przyjmie na siebie procesor. Zamierzasz zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych? Skorzystaj z listy kontrolnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel