WYDANIE ONLINE

Kamer monitoringu stale przybywa. Ten fakt jest szczególnie dostrzegalny zwłaszcza od dnia praktycznego stosowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy nałożyły na administratorów monitoringu wiele obowiązków, z których podstawowymi są oznaczenie obszaru monitorowanego i spełnienie obowiązku informacyjnego. Czy poza tym administrator musi wypełniać inne obowiązki, np. przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?

czytaj więcej »

Postęp technologiczny powoduje, że w obecnych czasach odchodzimy od dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej. Elektronizacja nie ominęła również jednostek samorządu terytorialnego wszelkiego szczebla. W tym przypadku szczególnie istotne są zasady bezpieczeństwa, jakimi powinien kierować się administrator danych osobowych. Poniższa lista kontrolna pozwala zweryfikować, czy w podmiocie publicznym stosowane są wszystkie niezbędne reguły. 

czytaj więcej »

Dbanie o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych to jeden z najważniejszych obowiązków każdego administratora danych osobowych podmiotu publicznego. Aby zrealizować to zadanie w sposób poprawny, pomocny będzie poniższy wzór dokumentu zawierający wykaz zabezpieczeń, jakie stosowane są w jednostce. Sprawdź, czy dysponujesz wszystkimi zabezpieczeniami oraz na jakiej podstawie możesz wdrożyć nowe środki.  

czytaj więcej »

Wśród obowiązków, które nakłada na administratora danych RODO, wskazuje się w szczególności na obowiązek informacyjny. Administrator danych zobowiązany jest przekazać określony zakres informacji osobie, której dane dotyczą. Forma udzielenia tych informacji jest dowolna, jednakże ADO powinien umieć wykazać, że spełnił ciążący na nim obowiązek informacyjny. Spoczywa on na administratorze danych nie tylko w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO), ale także w razie uzyskania danych z innego źródła (art. 14 RODO).

czytaj więcej »

Kontrola zapowiedziana lub nie. Weryfikacja dokumentacji, przesłuchania pracowników. To tylko niektóre ze środków, jakie przysługują PUODO podczas kontroli ochrony danych osobowych w podmiocie. Poniższa lista kontrola pomoże Ci zweryfikować, czy przygotowany na wizytę kontrolerów.

czytaj więcej »

wiper-pixel