WYDANIE ONLINE

Każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Pytanie jednak powstaje, jak podmioty publiczne mogą realizować to prawo. Sprawdź krok po kroku reguły.

czytaj więcej »

RODO nakłada na ADO szereg obowiązków. Dotyczą one m.in. prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dzięki której administrator ma możliwość wykazania, że podjął wszelkie niezbędne czynności wynikające z przepisów, a potem je zastosował. Jednym z takich dokumentów jest rejestr odbiorców danych. Poniższy wzór możesz zastosować w Twojej jednostce. 

czytaj więcej »

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi niezbędne jest zawarcie stosownej umowy. Powinna ona określać szczegółowo zasady współpracy, ale również reguły dotyczące jej rozwiązania. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych nieporozumień. Sprawdź przykładowe klauzule wypowiedzenia umowy, które możesz zastosować w swojej umowie.  

czytaj więcej »

RODO nakłada na administratora danych osobowych obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w jego jednostce publicznej. W tym celu musi zapewnić odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne. Sprawdź, jak przygotować dokumentację zawierającą wykaz takich środków. 

czytaj więcej »

Niekiedy zdarza się, że dane osobowe są pozyskiwane nie bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, tylko z innych źródeł, np. publicznych rejestrów. Czy wiesz, jak wówczas należy spełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO? Poniższa lista kontrolna pomoże Ci zweryfikować niezbędne czynności. 

czytaj więcej »

wiper-pixel