Jak prawidłowo nagrywać i transmitować obrady jednostek samorządu terytorialnego 

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Z kolei posiedzenia kolegialnych organów pomocni- czych tych podmiotów mogą być jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. Re- alizując powyższy obowiązek, jednostki samorządu terytorialnego powinny jedno- cześnie przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Jak zatem pogodzić zadania wynikające z kilku aktów prawnych? 

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji RODO w sektorze publicznym

ZOBACZ OFERTĘ