WYDANIE ONLINE

PROBLEM Prowadzimy jako gmina monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym (tj. na bieżąco, bez zapisywania nagrań z kamer). Czy do tego typu monitoringu musimy stosować przepisy RODO? A jeśli tak, to czy i na jakiej podstawie prawnej możemy zapewnić policji podgląd na obraz z kamer?

czytaj więcej »

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa będzie regulowała zasady ochrony osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa. Zgłoszenia takie będą wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej formie należy złożyć pełnomocnictwo pełnomocnikowi ochrony danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: PROBLEM Na czym polega prawo do przenoszenia danych? Kiedy administrator może odmówić wykonania prawa do przenoszenia danych? Jak w praktyce zrealizować prawo do przenoszenia danych? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się poniżej.

czytaj więcej »

Administrator danych osobowych odpowiada za ich bezpieczeństwo. Z drugiej strony operacje na poszczególnych danych wykonują w jego imieniu pracownicy i współpracownicy. Dlatego zdecydowana większość naruszeń w zakresie ochrony tych danych jest wynikiem błędów personelu. Z tego względu tak istotne jest szkolenie nowych pracowników z aspektów związanych z ochroną danych osobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kopie zapasowe są obowiązkowe? Po co tworzyć kopie zapasowe? Jak długo przechowywać kopie zapasowe? Jak często tworzyć kopie zapasowe?

czytaj więcej »

Pytanie: PROBLEM Dlaczego warto uregulować zasady nadawania użytkownikom uprawnień w systemie informatycznym? Na czym polega uprawnienie do dostępu w systemie IT w organizacji, gdzie uregulować nadawanie uprawnień, jak może wyglądać nadawanie uprawnień krok po kroku, kto odpowiada za proces nadawania uprawnień?

czytaj więcej »

Wykorzystaj poniższe listy kontrolne i zweryfikuj, jakie informacje należy wskazać w rejestrach danych osobowych. Porównaj dane, które należy zawrzeć w dwóch dokumentach, tj. rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrze kategorii przetwarzania danych.

czytaj więcej »

Korzystanie ze służbowych komputerów czy telefonów komórkowych to w dzisiejszych czasach bardzo częsta praktyka. Nie możemy jednak zapominać, iż wykonywanie pracy na tego rodzaju urządzeniach wiąże się z przetwarzaniem danych. To z kolei zmusza administratora danych do zachowania zasad bezpieczeństwa. Bardzo pomocny na tę okolicznośc będzie przedstawiony poniżej regulamin.

czytaj więcej »

Aby podmiot danych mógł skorzystać z prawa do ich przenoszenia, musi dojść do łącznego spełnienia poniższych warunków. Zostały one omówione w Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29.

czytaj więcej »

wiper-pixel