WYDANIE ONLINE

Inspektor ochrony danych może wprawdzie wykonywać inne zadania i obowiązki. Niemniej jednak obowiązkiem administratora jest zapewnienie, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. Dbać o to ma obowiązek także sam inspektor, który nie powinien przyjmować zadań mogących taki konflikt generować. W artykule wyjaśniamy, w jakich przypadkach taka kontrowersja może zaistnieć.

czytaj więcej »

Wbrew pozorom nie zawsze zakończenie współpracy inspektora z administratorem jest takie oczywiste. Odejście ze skutkiem natychmiastowym okaże się co do zasady niemożliwe bez zgody drugiej strony. Tryby zakończenia współpracy różnią się w przypadku umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Więcej na ten temat w artykule.

czytaj więcej »

W klauzuli informacyjnej są zawarte dane administratora danych osobowych oraz współadministratora. Przy czym tylko jeden z administratorów powołał inspektora ochrony danych. Zastanówmy się zatem, czy dane tego inspektora powinny znaleźć się we wspólnej klauzuli informacyjnej. Jakie rozwiązanie wskazują przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych?

czytaj więcej »

Gdy z końcem maja 2018 roku zaczęto stosować przepisy ogólnego rozporządzenia RODO, a w wielu podmiotach sektora publicznego pojawił się obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, nikt nie przypuszczał, jak wiele zmian to wprowadzi w „życiu codziennym” danej jednostki. Zarówno administrator danych, podmiot przetwarzający oraz inspektor ochrony danych musieli i nadal muszą mierzyć się z nowymi wytycznymi, obowiązkami i przysługującymi każdej ze stron uprawnieniami. W poniższym artykule skoncentrujemy się na statusie inspektora, osoby, która może być postrzegana jako przydatny i potrzebny specjalista lub „zło konieczne”. A to, w jaki sposób ułożą się jego relacje z administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, nie jest obojętne na właściwe funkcjonowanie danego podmiotu, nie tylko w zakresie przetwarzania danych osobowych.

czytaj więcej »

RODO podkreśla znaczenie i rolę inspektora ochrony danych w strukturach organizacyjnych administratora danych poprzez określenie trzech kategorii obowiązków, z jakich powinien się wywiązać. Są to czynności i działania, które mają na celu stworzenie właściwych i komfortowych warunków pracy dla inspektora ochrony danych, tak aby jak najlepiej świadczył pracę na rzecz administratora lub podmiotu przetwarzającego. Spełnienia tych warunków IOD powinien oczekiwać od administratora. W przeciwnym razie należyta realizacja obowiązków wynikających z RODO może okazać się niemożliwa. Sprawdzamy, jakie warunki powinien zapewnić inspektorowi ochrony danych administrator, aby IOD mógł odpowiednio realizować swoje zadania.

czytaj więcej »

Wiemy już, że inspektor ochrony danych może wykonywać pracę lub świadczyć usługi na rzecz więcej niż jednego podmiotu. Przykładowo nic nie stoi na przeszkodzie, by IOD wykonywał zadania nie tylko np. na rzecz urzędu gminy, ale także samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak przykładowo szkoły. Wtedy jednak warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z wynagrodzeniem. Przeanalizujmy to zagadnienie na przykładzie jednostek samorządowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel