WYDANIE ONLINE

Warto przyjrzeć się pewnym rutynowym czynnościom, jakie administrator danych osobowych może wykonywać podczas epidemii. Poniżej znajdziemy wyjaśnienie wątpliwości prawnych w odniesieniu do codziennych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 w kontekście ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Wiemy już, kiedy administrator danych osobowych placówki ochrony zdrowia powinien przygotować ocenę skutków dla ochrony danych. Jednak warto, aby przeprowadzenie takiej procedury, np. na wypadek kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można było wykazać. Pomocny jest w tym zakresie raport z oceny skutków ochrony danych. Poniżej przedstawiamy przykładowy dokument.

czytaj więcej »

Poznaj zasady pracy zdalnej oraz nowe, tymczasowo dopuszczalne formy wykonywania obowiązków na odległość. Warto przybliżyć te instytucje w celu ewentualnego uzupełnienia pod ich kątem opisanej wcześniej analizy ryzyka i procedur bezpieczeństwa w przypadku wdrażania któregokolwiek z opisanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Pracodawca chce wprowadzić monitoring pracy zdalnej. Czy to możliwe? To pytanie, które zadaje wielu pracodawców w ostatnim czasie. Jaka jest zatem poprawna odpowiedź? Sprawdźmy, jak wypowiadają się w tej kwestii eksperci.

czytaj więcej »

Epidemia COVID-19 jest swoistym testem warunków skrajnych dla pracodawców. Sytuacja ma dynamiczny charakter, praktycznie każdy dzień przynosi nowe rozwiązania prawne mające na celu zapobieganie i ograniczanie skutków związanych z COVID-19. Przepisy regulujące działania pracodawców zawarte są zarówno w regulacjach rangi ustawowej, jak i w rozporządzeniach.

czytaj więcej »

Jesienią 2020 roku wirus SARS-CoV-2 zaatakował ponownie na jeszcze większą skalę. Na dzień dzisiejszy trudno nie tylko przewidzieć koniec epidemii, ale również nie wiadomo, kiedy nastąpi jej szczyt. W związku z powyższym podmioty zatrudniające pracowników, w tym organy publiczne, muszą przygotować się na konieczność utrzymania personelu poza własną siedzibą.

czytaj więcej »

W przypadku gdy dany członek personelu jest obarczony wysokim ryzykiem nosicielstwa COVID-19, personel pracodawcy może ulec pokusie nadmiernego przekazywania informacji na ten temat. Jak zatem uniknąć oskarżenia o naruszenie przepisów w przypadku podejmowania działań zmierzających do ochrony personelu?

czytaj więcej »

wiper-pixel