WYDANIE ONLINE

Jednostki samorządu terytorialnego podjęły szereg prac zmierzających do dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Słynne RODO do tego stopnia zmobilizowało podmioty publiczne, że na drugi plan zeszły kwestie związane z bezpieczeństwem informacji innych niż dane osobowe. 

czytaj więcej »

O tym, jakie środki bezpieczeństwa danych osobowych są stosowane w jednostce, decyduje pracodawca. Decyzja w tym zakresie jest poprzedzana przeprowadzeniem analizy ryzyka. Nie w każdym zakładzie pracy środki te będą więc takie same.

czytaj więcej »

Za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności danego podmiotu odpowiada administrator danych osobowych tejże jednostki. Jednakże niekiedy to pracownicy swoim błędnym działaniem lub zaniechaniem mogą doprowadzić do naruszenia ochrony danych. Poniżej przedstawiamy przypadki incydentów, których dopuścili się pracownicy. Sprawdź i uniknij takich sytuacji w Twojej jednostce. 

czytaj więcej »

W przypadku niektórych podmiotów ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zwiększa i tak szeroki zakres obowiązków, jaki ciąży na administratorach danych osobowych i podmiotach przetwarzających. Sprawdź, czy spoczywają na Tobie dodatkowe obowiązki w związku z cyberbezpieczeństwem.

czytaj więcej »

Oczywiste jest, że dane osobowe mogą być przetwarzane także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jakie ryzyko z tym się wiąże? Jakie środki bezpieczeństwa zastosować, aby zminimalizować niebezpieczeństwo naruszenia ochrony danych i zmniejszyć stopień narażenia na karę ze strony organu nadzorczego? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Kwestie związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych powinny być znane większości pracownikom podmiotów. Wiedza na temat środków, jakie mogą służyć bezpieczeństwu przetwarzanych danych, przykładowych naruszeń bezpieczeństwa i konsekwencji, jakie mogą grozić za to pracownikom, powinna być powszechnie dostępna i przyswojona. Poniższy quiz pomoże ugruntować tę wiedzę. 

czytaj więcej »

wiper-pixel